Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

Biuro Rekrutacji

Pon – czw 11.00-14.00

Tel. 58 55 47 305 (Biuro Rekrutacji), e-mail: rekrutacja@awf.gda.pl

       58 55 47 242 (Kierownik Działu Kształcenia),

       58 55 47 125 (Wydział Turystyki i Rekreacji),

       58 55 47 269 (Wydział Wychowania Fizycznego).

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

tel. 58 55 47 305 poniedziałek - piątek w godzinach od 11.00 - 14.00

Numer konta bankowego
CITI BANK HANDLOWY 
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

NIP: 584 - 09 - 62 - 525 
REGON: 000327876

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

tel. 58 554 71 21

Biuro Rektora
tel. /58/ 55 47 230
tel. /58/ 34 32 935
fax. /58/ 34 18 460
e-mail: rektor@awf.gda.pl

Rzecznik prasowy AWFiS dr Monika Żmudzka
e-mail: rzecznik@awf.gda.pl
tel. 605 554 511

Biuro Dziekana Wychowania Fizycznego

Tel. /058/ 552 19 22
/058/ 55 47 285
fax.: 58 552 29 11
e-mail: dziekan@awf.gda.pl
Pok. nr 21

Biuro Dziekana Turystyki i Rekreacji
Tel.: /58/ 55 47 323
fax /58/ 55 47 324
e-mail: dziekantir@awf.gda.pl
pok. 1

Biuro Dziekana Rehabilitacji i Kinezjologii
Tel. /58/ 55 47 426
e-mail: dziekanrik@awf.gda.pl
Pok. nr 9

Dział Nauki i Kontaktów Zagranicznych/ (Biuro Prorektorów)
tel. /58/ 55 47 222
e-mail: dzialnauki@awf.gda.pl
tel. /58/ 55 47 101

Biuro Kanclerza
tel. 58 55 47 123
fax. 58 34 32 926
e-mail: biuroda@awf.gda.pl

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
(pokój 12 w budynku głównym AWFiS Gdańsk)
tel. /58/ 55 47 347
e-mail: agnieszka@awf.gda.pl

Biblioteka Główna AWFiS Gdańsk
Tel.:/58/ 55 47 200
e-mail: biblioteka@awf.gda.pl

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS
ul. Stogi 20a, 80 - 642 Gdańsk Górki - Zachodnie
Kierownik Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku
Tel.58 3222603
fax 58 3222602
e-mail:
http://www.ncz.awf.gda.pl

Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
strona www: http://bzp.awfis.pl/
e mail: bzp@awf.gda.pl
Budynek główny pok. 116 blok B
Tel: (58) 55 47 382